Husorden

Vi er mange forskellige mennesker i Eremitageparken. Vi er både børn, unge og ældre. Vi har mange nationaliteter og kulturer.

Formålet med denne husorden er at opstille en ramme for dig som beboer i Eremitageparken.

Denne ramme er de rettigheder og pligter, som du og dine naboer har.

Husk, at de fleste mennesker gerne vil komme godt ud af det med hinanden. Fordi vi er mange forskellige mennesker, kan vi have forskellige opfattelser af, hvad dette betyder. Der kan også være ting, som du tager for givet, men som din nabo ikke har kendskab til. Hvis du og din nabo er uenige, så prøv først med dialog og information.

1. Kørsel og parkeringsforhold

Kør hensynsfuldt og vær opmærksom på bløde trafikanter. Du må højst køre med 20 km/t i bebyggelsen. Du må kun køre på motorcykel eller knallert på vejene og ikke på stierne eller de grønne områder.

Pas på flisebelægningen og beplantningen. Du må ikke parkere køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg. Hvis du har brug for håndværkere, flyttefolk, opstilling af container eller lignende, så bed dem om at vise samme hensyn.

Parkér kun på de afmærkede parkeringspladser og parkér mod øst i forhold til din hoveddør. Parkering er ikke tilladt på gangarealerne foran boligerne.

Parkér påhængsvogne på de fælles parkeringspladser. Uanset hvor du bor i Eremitageparken, skal du, hvis du har en campingvogn, trailer eller lignende, parkere den på de fælles parkeringspladser, der vender ud mod vejen Eremitageparken og længst væk fra boligblokken.

2. Generende arbejde og fester

Begræns støjende arbejde til dagtimerne. For at undgå at genere dine naboer må du kun udføre eller få udført støjende arbejde mellem 08:00 og 19:00 i hverdagen og mellem 10:00 og 15:00 i weekenden og på helligdage. Støjende arbejde kan for eksempel være at bore i væggene, gulvslibning og brug af gravemaskine. Arbejde, der er nødvendigt for at forhindre akutte skader, må naturligvis udføres på alle tidspunkter.

Informér dine naboer om afbrydelser. Hvis du planlægger en renovering, der kræver, at du afbryder vand eller el til andre beboere, skal du så tidligt som muligt kontakte dem, der kan blive berørt.

Informér dine naboer om støj. Hvis du ved, at du risikerer at komme til at genere dine naboer, så giv dem besked på forhånd. Det gælder både, hvis du ønsker at holde en fest, og hvis du planlægger længerevarende renoveringsarbejde. Hvis du bor i en etageejendom, kan du for eksempel hænge en seddel op i vindfanget. Hvis du bor i rækkehus, kan du lægge en seddel i dine naboers postkasse eller kontakte dem direkte.

Vis hensyn i dagligdagen. Der er meget lydt, og vi bor meget tæt, så du bør sikre dig, at du ikke er til gene for dine naboer, dette gælder ude som inde. Brug din sunde fornuft til at vurdere, om du risikerer at forstyrre dine naboer.

3. Udendørsarealer

Pas på fællesarealerne. Vi er alle fælles om at betale til vedligeholdelsen. Hvis du er kommet til at beskadige planter eller installationer, eller hvis du ser, at der er opstået en skade, så kontakt ejendomsinspektøren. Jo hurtigere skaden kan udbedres, desto billigere vil det være for os alle.

Del fællesarealerne med dine naboer. På de grønne arealer er der både frugttræer og bærbuske. Som beboer må du frit plukke frugter og bær. Vis dog hensyn, så der også er nok til andre beboere.

Fodring af naturens dyr. For at undgå rotter må du ikke fodre fugle m.m. på Eremitageparkens områder.

4. Opgange, vindfang og kælderrum

Henstil ikke ting i opgangen, i kældergangen eller foran dørene. I tilfælde af brand skal alle hurtigt kunne komme ud af ejendommen. Du må derfor ikke stille sko, affald, legetøj eller lignende i opgangen.

Hold vindfanget fri. Der skal være fri adgang til postkasser. Du må derfor ikke stille ting, udføre arbejde eller lege i vindfanget. Du må dog gerne stille barnevogne eller rollatorer, som du bruger aktivt.

Benyttelse af cykelkælderen. Du må kun bruge cykelkælderen til at opbevare cykler, som du bruger aktivt.

5. Affald

Sortér dit affald. Følg reglerne for affaldssortering på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside. Hvis du bor i rækkehus, skal du stille storskrald foran rækkehuset. Hvis du bor i etageejendom, skal du stille det i en af affaldsgårdene. Bygnings- og haveaffald skal du selv aflevere på Lyngby-Taarbæk Kommunes genbrugsplads.

6. Husdyr

Søg tilladelse hos ejendomsinspektøren, hvis du vil holde hund eller kat. Man må kun have én kat eller én hund.

Tag ansvar for dit dyr. Det er dit ansvar, at dit dyr ikke støjer, generer eller skræmmer andre beboere.

Vis hensyn, når dit dyr er udenfor. Når dit dyr er udenfor, skal det være i snor. Det er din opgave at samle dit dyrs efterladenskaber op. Din hund kan med fordel benytte de hundetoiletter, der forefindes på ejendommen. For at undgå, at børn bliver generet, mens de leger, må hunde og katte ikke opholde sig i sandkasserne eller på legepladserne.

7. Udvendig vedligeholdelse og indretning

Beskyt ejendommens arkitektur. Eremitageparken er arkitekttegnet, og der er derfor krav til, hvordan bygningerne skal fremstå udefra. Du må kun foretage følgende udvendige ændringer:

  • Udskifte glas i vinduerne. Du må dog ikke udskifte eller ændre på rammerne.
  • Opsætte en parabolantenne, så længe den ikke er synlig udefra.
  • Opsætte markiser, så længe de er opsat efter aftale med ejendomsinspektøren.
  • På rækkehuse: Udskifte elementet over hoveddøren med en rude, så længe det er aftalt med ejendomsinspektøren.

Mal kun efter godkendte regler. Du må ikke male udvendige mure, rammer på vinduer, altan- og terrassedøre. Skal du male plankeværk eller udhus, kan du hente maling gratis på ejendomskontoret.

Hold din altan ren. For at undgå frost- og vandskader skal du sikre, at fugerne ikke er tildækkede, og jævnligt sikre, at afløbene ikke er tilstoppede.

Sørg for, at haver og altankasser ikke er til gene. Det er din pligt, at beplantningen i haver og altankasser ikke er til gene for andre beboere. Det er samtidig dit ansvar, at planterne ikke beskadiger ejendommen. Du må kun opsætte altankasser på indersiden af altanen. Altankasserne må kun sættes op, så de ikke er over toppen af overkanten på altanen.

Vedligehold haven til dit rækkehus. Du har ansvaret for at vedligeholde din for- og baghave. Hvis du har det 30-90 centimeter brede jordstykke, der ligger udenfor plankeværket mod vest, har du også pligt til at vedligeholde dette. Du har ligeledes også ansvaret for, at faskinen med sten langs facaden ved indgangspartiet ikke bliver tildækket eller ændret, da den ellers ikke kan bortlede regnvand.

Vedligehold haven til din stuelejlighed i en etageejendom. Du har ansvaret for at vedligeholde din baghave mod vest, samt det ca. 30 centimeter brede jordstykke der ligger udenfor plankeværket. Du har også ansvar for at vedligeholde jordstykket mod øst mellem facaden og bøgehækken. Du skal kun klippe bøgehækken på indersiden. Bøgehækkens yderside og top bliver beskåret af ejerforeningens ansatte.

Meld skader. Hvis du opdager en skade på bebyggelsen eller udearealerne, bedes du kontakte ejendomsinspektøren.

8. Konflikter og klager

Prøv først dialog. Hvis en anden beboer overtræder husordenen, så prøv at løse problemet med venlig dialog.

Kontakt ejendomsadministratoren. Hvis du ikke kan finde en løsning gennem dialog, så skriv til ejendomsadministratoren. Du kan finde adressen i beboerfolderen og på Eremitageparkens hjemmeside.